Co je to MidiBox?
Co znamená MIDI? Co to je midikontroler? MidiBox uvniř

Midibox uvnitř

MidiBox platforma se skládá ze základní jednotky tzv. jádra (core), které obsahuje mikrokontroler PIC18F452 a potřebné vstupy a výstupy. Dále z přídavných periferií (modulů), které slouží k znásobení počtu vstupů a výstupů.

Jádro umožňuje 128 digitálních vstupů DIN (pro tlačítka), 128 digitálních výstupů DOUT (pro LED diody), 64 analogových vstupů AIN (potenciometry) a 8 analogových výstupů AOUT (motor fadery).
Více podrobností se dozvíte na stránce www.ucapps.de

Jádro

Schéma Plošný spoj

jádro
DIN modul pro 32 digitálních vstupů

Schéma Plošný spoj

DIN
DOUT modul pro 32 digitálních výstupů

Schéma Plošný spoj

DOUT
AIN modul pro 32 analogových vstupů

Schéma Plošný spoj

AIN
AOUT modul pro 8 analogových výstupů

Schéma Plošný spoj

AOUT
Powered by Advanced VSS Web Engine v0.7.3 © 2007 Lejn systemS